Miklosko - Golden Age (2023)

Elektroakustický hudobno-intermediálny projekt / 20 min.
Hudba k módnej prehliadke slovenského dizajnéra Fera Mikloška.

Inter-Intra No.2 (2022-2023)

sláčikový orchester / 20 min.
14vn (28vn), 8va, 6vc, 4db 

NEHERA (2020)

Monodráma pre hlas a veľký ansámbel / 30 min.

solo baritone + (megaphone), fl, clB, cbn, majestic overtone flute (fujara), tpt, tbn, jingle bells, large bass drum, vib., pf, 2vn, va, vc, db

Violin Chorochronoconcerto no.1 (2020)

sólo husle a orchester / 30 min.
solo. vn, 1flp, 2ob, 1clB, 2bn, 1hn, 1tpt, 2tbn, timp, perc.: gong, glockenspiele, xylophone, large bass drum; strings (18vn/16vn/12va/12vc)

Chorochronophony no.1a (2019-2020)

pre orchester / 30 min.
2fl, 2ob, 2clB, 2bn, 4hn, 3tpt, 2tbn, timp, bat. (1 large bass drum, woodblock, 2 ratchet,
2 tambourine, 2 field drum), strings: (13vn/13vn/6/6/4)

In Mitchell Feigenbaum’s Shoes (2020)

pre orchester / 8 min.

2fl, 2ob, 2clB, 2bn, 2hn, 1tpt, 2tbn, 3timp, perc.: 1tam-tam (ø1m), 1 large bass drum, 1 suspended cymbal, 1 conga drum; cel., hp., pf, strings: (12vn/12vn/8/6/5-6)

Chorochronophony no. 1 (2016-2017)

pre orchester / 8-9 min.
2fl, 2ob, 2clB, 2bn, 4hn, 3tpt, 2tbn, timp, bat. (1 large bass drum, woodblock, 2 ratchet, 
2 tambourine, 2 field drum), strings: (13vn/13vn/6/6/4)

Huzica Licergata (2014 rev.2015)

pre soprán a ansámbel / 7-8 min.
s, clB, pf, zmb, vn

Všetko alebo... (2013 rev. 2014)

pre orchester / 10 min.
2fl, 2ob, 2clB, 2bn, 3hn, 3tn, bat, strings (22/8/6/4)

Prečo to nehrá (2012)

pre akordeón / 2 min.

So-e-me-iti-e-me-os? (2011)

pre ansámbel a hlas / 5 min.
voice, ob, tbn, gtr, acc, pf, vn, vc 

Teória ničoho (2011)

pre ansámbel a recitátora / 7 min.
voice, acc., zmb., vc.

Možno, asi, snáď (2011)

pre ansámbel / 10 min.
2alt.sax., 2acc., 2tbn., 2vn., 2vc.

Le monsieur morts (2010)

pre ansámbel / 5 min.
fl, ob, clB, pf, 2vn, va, vc, db

áááh! Ioseph! (2010)

pre flautu a husle / 3 min.

Fundum ex de die (2010)

pre soprán a klavírne kvarteto / 3 min.

Johanka z Arku (2010)

hudbe k bábkovej hre pre ansámbel
fl, clB, acc, vn, vc

Inter intra (2009)

pre zbor / 15 min. 
6S, 6A, 6T, 6B / 8S, 8A, 4T, 4B

Štúdia na Petra Pana (2009)

pre ansámbel / 8 min.
fl, clB, tba, pf, zmb, glasses, 2vn, va, vc, 

Peter Pan (2009)

hudba k bábkovej hre pre ansámbel hercov
gtr.,acc., glasses., voice, perc. 

Dove l’amore si disperde non c’e... (2009)

klavír štvorručne / 7 min.

var script = document.createElement('script'); script.src = 'URL_tvojho_skriptu'; document.head.appendChild(script);