Kurátorsky hudobný výber, dramaturg štúdiových nahrávok hudobných diel v Slovenskom rozhlase 

(2013 - 2022)


Plánovanie štúdiových nahrávok (klasických komorných a symfonických diel a jazzových skladieb) bolo súčasťou mojej práce v RTVS. Štúdiové nahrávky sa vo všeobecnosti považujú za najkvalitnejší výstup a záznam interpretácie hudobného diela. Sú zaznamenávané bez prítomnosti verejnosti a nahrávajú sa podľa potreby na viac zvukových strihov po častiach s následným masteringom.

 

Počas svojho pôsobenia v Slovenskom rozhlase som zastával aj pozíciu akéhosi hudobného kurátora, ktorého úlohou bolo plne alebo čiastočne: zabezpečiť spoluprácu interpretov, dohodnúť a zabezpečiť zmluvné a licenčné podmienky s interpretmi diel, zabezpečiť nahrávacie a vysielacie licencie pre hudobné diela, zladiť termíny nahrávania interpretov, skladateľov podľa možností produkčného tímu a dostupnosti nahrávacích štúdií a štábov, odkomunikovať produkčnému tímu podmienky výroby, naplánovať rozpočet pre štúdiové nahrávky v celom kontexte výroby, zabezpečiť notový materiál pre nahrávanie a iné...  

 

Dramaturgia nahrávok si odo mňa vyžadovala prácu s archívom Slovenského rozhlasu (rešerš) a vyhodnocovanie priorít nahrávania. Hlavnými atribútmi pre výber skladieb pre štúdiové nahrávanie boli tieto: hudobné diela, ktoré sa nenachádzajú v archíve SRo; diela ktoré sa nachádzajú v archíve v zlej kvalite vzniknutej digitalizáciou nahrávok zo starších technológii záznamu, ktoré podliehali času; prednosť mali diela slovenských autorov; prednosť mala interpretácia slovenských interpretov. Na niektorých nahrávkach som sa podieľal dramaturgicky, vypracovaním podkladov s adekvátnym zdôvodnením potreby hudobné dielo zaznamenať (týkalo sa orchestrálnych titulov).

 

Počas môjho pôsobenia v pozícii manažéra programu sa mi počas štyroch rokov podarilo zabezpečiť 115 štúdiových nahrávok hudobných diel. Počas tímlídrovania to bolo 21 štúdiových nahrávok a počas pôsobenia v dramaturgickej rade Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu - 14 nahrávok. Spolu 150 nahrávok, predovšetkým diel slovenských skladateľov a skladieb v interpretácii slovenských interpretov. Robil som tak v období, kedy RTVS nemala finančne a programovo naplánované výroby určené cielene na výrobu štúdiových nahrávok komornej hudby – teda bez zadefinovaného rozpočtu na tento účel.

 

Koncertných nahrávok s prítomnosťou verejnosti, ktoré som kurátorsky a dramaturgicky vyberal pre nahrávanie a vysielanie bolo oveľa viac.V rokoch 2019 – 2022 v pozícii manažéra programu


Adrián Demoč: Katharsis

Interpreti: Ján Bogdan - violončelo, Ivan Buffa - klavír; Dátum nahrávania: 31.8.2022

Peter Machajdík: Svetlo Light

Interpreti: Ján Bogdan - violončelo, Ivan Buffa - klavír; Dátum nahrávania: 31.8.2022

Peter Machajdík: Wolds

Interpreti: Ján Bogdan - violončelo, Ivan Buffa - klavír; Dátum nahrávania: 31.8.2022

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 8

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 26.8.2022

Dušan Martinček: Koexistencie

Interpreti: Quasars Ensemble; Dátum nahrávania: 30.6.2022

Jana Kmiťová: Dážď v Ravenne III.

Interpreti: Diana Buffa, Ivan Buffa - klavír; Dátum nahrávania: 30.5.2022

Viera Janárčeková: Unterirdisch pre husle a klavír 

Interpreti: Ivan Buffa - klavír, Peter Mosorjak - husle; Dátum nahrávania: 24.5.2022

Eugen Vizváry: Forgotten love

Interpreti: Michal Cálik - trubka, David Hodek - bicie, Eugen Vizváry - klávesy, Richard Csino - bas gitara, spev; Dátum nahrávania: 28.2.2022

Eugen Vizváry: Gypsy

Interpreti: Michal Cálik - trubka, David Hodek - bicie, Eugen Vizváry - klávesy, Richard Csino - bas gitara, spev; Dátum nahrávania: 28.2.2022

Richard Csino: Nie si tá

Interpreti: Michal Cálik - trubka, David Hodek - bicie, Eugen Vizváry - klávesy, Richard Csino - bas gitara, spev; Dátum nahrávania: 28.2.2022

Ilja Zeljenka: Musica slovaca  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 25.2.2022

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 9   

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 24.2.2022

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 5   

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 23.2.2022

Kristína Mihálová, Jakub Šedivý: Cry  

Interpreti: Kristína Mihálová - spev, Jakub Šedivý - gitara; Dátum nahrávania: 18.2.2022

Kristína Mihálová, Jakub Šedivý: Blossoms of Your World

Interpreti: Kristína Mihálová - spev, Jakub Šedivý - gitara; Dátum nahrávania: 18.2.2022

Kristína Mihálová, Jakub Šedivý: After War

Interpreti: Kristína Mihálová - spev, Jakub Šedivý - gitara; Dátum nahrávania: 18.2.2022

Kristína Mihálová, Jakub Šedivý: Passing Through 

Interpreti: Kristína Mihálová - spev, Jakub Šedivý - gitara; Dátum nahrávania: 18.2.2022

Kristína Mihálová, Jakub Šedivý: Čakám  

Interpreti: Kristína Mihálová - spev, Jakub Šedivý - gitara; Dátum nahrávania: 18.2.2022

Kristína Mihálová, Jakub Šedivý: Skies  

Interpreti: Kristína Mihálová - spev, Jakub Šedivý - gitara; Dátum nahrávania: 18.2.2022

Mirko Krajči: Cellosseum pre 8 violončiel  

Interpreti: Eugen Prochác - violončelo; Dátum nahrávania: február 2022

Viera Janárčeková: Narratorium 

Interpreti: Quasars Ensemble; Dátum nahrávania: 20.10.2021

Viera Janárčeková: Arkadien  

Interpreti: Quasars Ensemble; Dátum nahrávania: 29.6.2021

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 11  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 14.5.2021

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 10  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 6.4.2021

Ludwig van Beethoven: Sonáta op. 17  

Interpreti: Karol Nitran - lesný roh, Ladislav Fančovič - klavír; Dátum nahrávania: 26.3.2021

Jozef Gahér: Nokturná pre lesný roh a klavír č. 1 - 5  

Interpreti: Karol Nitran - lesný roh, Ladislav Fančovič - klavír; Dátum nahrávania: 22.3.2021

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 12                  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 25.2.2021

Hans Koessler: Sonáta e mol pre husle a klavír  

Interpreti: Juraj Tomka - husle, Maroš Klátik - klavír; Dátum nahrávania: 24.2.2021

Ernst von Dohnányi: Sonáta pre husle a klavír op. 21  

Interpreti: Juraj Tomka - husle, Maroš Klátik - klavír; Dátum nahrávania: 23.2.2021

Matej Sloboda: Nr. 3 (HARMONIEN with Ligeti) 

Interpreti: Ensemble ricercata, Helga Varga-Bach - soprán, David Danel - husle, Ronald Šebesta - klarinet, basový klarinet, Juraj Helcmanovský - cimbal, Ivan Šiller - klavír;

Dátum nahrávania: 17.2.2021

Vladimír Bokes: Musica per Ligeti op. 90

Interpreti: Ensemble ricercata, Helga Varga-Bach - soprán, David Danel - husle, Ronald Šebesta - klarinet, basový klarinet, Juraj Helcmanovský - cimbal, Ivan Šiller - klavír;

Dátum nahrávania: 17.2.2021

Želislava Sojak Subotić: Footprints 

Interpreti: Ensemble ricercata, Helga Varga-Bach - soprán, David Danel - husle, Ronald Šebesta - klarinet, basový klarinet, Juraj Helcmanovský - cimbal, Ivan Šiller - klavír;

Dátum nahrávania: 17.2.2021

Lukáš Borzík: Ex nihilo 

Interpreti: Ensemble ricercata, Helga Varga-Bach - soprán, David Danel - husle, Ronald Šebesta - klarinet, basový klarinet, Juraj Helcmanovský - cimbal, Ivan Šiller - klavír;

Dátum nahrávania: 16.2.2021

Tomáš Boroš: Blocks 

Interpreti: Ensemble ricercata, Helga Varga-Bach - soprán, David Danel - husle, Ronald Šebesta - klarinet, basový klarinet, Juraj Helcmanovský - cimbal, Ivan Šiller - klavír;

Dátum nahrávania: 16.2.2021

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 13                  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 12.2.2021

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 2  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 12.2.2021

Konstantin Ilievsky: Sláčikové kvarteto č. 1 "Apokalyptické"  

Interpreti: Adam Novák - 1. husle, Patrik Kľačanský - 2. husle, Peter Zwiebel - viola, Michal Haring - violončelo; Dátum nahrávania: 9.2.2021  

Lukáš Borzík: Spevy Milosrdenstva pre klavír  

Interpreti: Ladislav Fančovič - klavír; Dátum nahrávania: 5.2.2021

Pavol Malovec: Monológ II. pre gitaru sólo  

Interpreti: Ondrej Veselý - gitara; Dátum nahrávania: 5.2.2021

Jozef Podprocký: Nuovamente solo

Interpreti: Ondrej Veselý - gitara; Dátum nahrávania: 4.2.2021

Pavol Malovec: Rondo pre gitaru  

Interpreti: Ondrej Veselý - gitara; Dátum nahrávania: 4.2.2021

Pavol Malovec: Dve časti pre gitaru sólo  

Interpreti: Ondrej Veselý - gitara; Dátum nahrávania: 4.2.2021

Matej Sloboda: Nr. 3 

Interpreti: Adam Novák - 1. husle, Patrik Kľačanský - 2. husle, Peter Zwiebel - viola, Michal Haring - violončelo, Matej Sloboda - klavírne struny ovládané zariadením EBow;

Dátum nahrávania:     3.2.2021 

Matej Sloboda: Nr. 4 

Interpreti: Adam Novák - 1. husle, Patrik Kľačanský - 2. husle, Peter Zwiebel - viola, Michal Haring - violončelo, Matej Sloboda - klavírne struny ovládané zariadením EBow;

Dátum nahrávania:     3.2.2021

Jozef Podprocký: Sláčikové kvarteto č. 6  

Interpreti: Adam Novák - 1. husle, Patrik Kľačanský - 2. husle, Peter Zwiebel - viola, Michal Haring - violončelo; Dátum nahrávania: 2.2.2021

Hans Koessler: Uhorský tanec č. 1 a 3  

Interpreti: Juraj Tomka - husle, Maroš Klátik - klavír; Dátum nahrávania: 28.1.2021

Béla Bartók: Sonáta pre husle a klavír (1903)  

Interpreti: Juraj Tomka - husle, Maroš Klátik - klavír; Dátum nahrávania: 27.1.2021

Hans Koessler: Uhorský tanec č. 2  

Interpreti: Juraj Tomka - husle, Maroš Klátik - klavír; Dátum nahrávania: 27.1.2021

Ľuboš Šrámek: Jazzetude on: On the Sunny Side  

Interpreti: Ľuboš Šrámek - klavír; Dátum nahrávania: 19.1.2021

Nikolaj Nikitin: Lennie and Johann  

Interpreti: Ľuboš Šrámek - klavír; Dátum nahrávania: 18.1.2021

Alexander Skriabin: Sonáta pre klavír č. 7 op. 64  

Interpreti: Samuel Beznák - klavír; Dátum nahrávania: 18.12.2020

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 13  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 18.12.2020

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 4  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 11.12.2020

Tibor Andrašovan: Svitlo slnko  

Interpreti: Andrea Pietrová - mezzosoprán; Jana Nagy-Juhászová - klavír; Dátum nahrávania: 11.12.2020

Galina Ustvoľskaja: Sonáta č. 5 pre klavír  

Interpreti: Zuzana Biščáková - klavír; Dátum nahrávania: 30.11.2020

Olivier Messiaen: Ohnivý ostrov  

Interpreti: Zuzana Biščáková - klavír; Dátum nahrávania: 30.11.2020

Roman Berger: Sonáta 1960  

Interpreti: Ivan Buffa - klavír; Dátum nahrávania: 26.11.2020

Max Reger: Suita č.3 e-mol, op.131d pre violu sólo  

Interpreti: Martin Ruman - viola; Dátum nahrávania: 25.11.2020

Henri Pousseur: Variácie pre klarinet a klavír  

Interpreti: Ronald Šebesta - klarinet, Nora Skuta - klavír; Dátum nahrávania: 20.11.2020

Viera Janárčeková: Durchströmt pre flautu sólo  

Interpreti: Erik Lamb - flauta; Dátum nahrávania: 20.11.2020

Vojtech Didi: Hommage á Charlie Chaplin 

Interpreti: Erik Lamb - flauta, Arne Kircher - violončelo, Diana Buffa - klavír; Dátum nahrávania: 20.11.2020

Lucia Chuťková: the MOON 

Interpreti: Rastislav Suchán - trúbka, Michal Paľko - cimbal, František Výrostko - kontrabas; Dátum nahrávania: 19.11.2020

Jana Kmiťová: Naklonené roviny (štvorručný klavír)  

Interpreti: Diana Buffa - klavír, Ivan Buffa - klavír; Dátum nahrávania: 18.11.2020

Juraj Hatrík: Smutno spieva vtáčik  

Interpreti: Zuzana Biščáková - klavír; Dátum nahrávania: 16.11.2020

Peter Groll: V kvapke nekonečna  

Interpreti: Zuzana Biščáková - klavír, Peter Groll - elektronika; Dátum nahrávania: 16.11.2020

Max Reger: Suita č.2 D-dur, op.131d pre violu sólo  

Interpreti: Martin Ruman - viola; Dátum nahrávania: 13.11.2020

Ilja Zeljenka: Kvartettino semplice  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 29.9.2020

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 3  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 28.9.2020

Marián Lejava: Sonátová časť 1997   

Interpreti: Ronald Šebesta - klarinet, Nora Škutová - klavír; Dátum nahrávania: 19.8.2020

Marián Lejava: Sonáta-variácie pre klarinet a klavír  

Interpreti: Ronald Šebesta - klarinet, Nora Škutová - klavír; Dátum nahrávania: 19.8.2020

Alban Berg: Štyri skladby pre klarinet a klavír op. 5  

Interpreti: Ronald Šebesta - klarinet, Nora Škutová - klavír; Dátum nahrávania: 14.8.2020

Pavol Šimai: Clarisson pre klarinet a klavír  

Interpreti: Ronald Šebesta - klarinet, Nora Škutová - klavír; Dátum nahrávania: 14.8.2020

Jessie Montgomery: Strum pre sláčikové kvarteto 

Interpreti: Slovak EUYO Ensemble, Katarína Slavkovská - flauta, Michal Slamka - 1. husle, Aischa Gündisch - 2. husle, Šimon Truszka - viola, Rastislav Huba - violončelo;

Dátum nahrávania: 13.8.2020

Joan Tower: Rising pre flautu a sláčikové kvarteto 

Interpreti: Slovak EUYO Ensemble, Katarína Slavkovská - flauta, Michal Slamka - 1. husle, Aischa Gündisch - 2. husle, Šimon Truszka - viola, Rastislav Huba - violončelo;

Dátum nahrávania: 11.8.2020

Olivier Messiaen: Téma a variácie pre husle a klavír  

Interpreti: Juraj Tomka - husle, Maroš Klátik - klavír; Dátum nahrávania: 22.5.2020

Eugen Suchoň: Sonatína pre husle a klavír  

Interpreti: Juraj Tomka - husle, Maroš Klátik - klavír; Dátum nahrávania: 21.5.2020

Mikuláš Schneider-Trnavský: Sonáta pre husle a klavír  

Interpreti: Juraj Tomka - husle, Maroš Klátik - klavír; Dátum nahrávania: 20.5.2020

Claude Debussy: Sonáta pre husle a klavír  

Interpreti: Juraj Tomka - husle, Maroš Klátik - klavír; Dátum nahrávania: 12.5.2020

Eugène Ysaÿe: Rève d'Enfant  

Interpreti: Juraj Tomka - husle, Maroš Klátik - klavír; Dátum nahrávania: 12.5.2020

Leoš Janáček: Sonáta pre husle a klavír  

Interpreti: Juraj Tomka - husle, Maroš Klátik - klavír; Dátum nahrávania: 11.5.2020

Dominik Kopcsay: Sláčikové kvarteto č. 3 - Plynutie  

Interpreti: Spectrum Quartet; Dátum nahrávania: 27.2.2020

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 29.1.2020

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 14  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 29.1.2020

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 7  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 28.1.2020

Igor Stravinskij: Tri piesne na japonskú poéziu  

Interpreti: Nao Higano - soprán; Zuzana Biščáková - klavír; Dátum nahrávania: 4.12.2019

Ilja Zeljenka: Waka pre soprán a klavír  

Interpreti: Nao Higano - soprán; Zuzana Biščáková - klavír; Dátum nahrávania: 4.12.2019

Rafael Kubelík: Verše psané na vodu  

Interpreti: Nao Higano - soprán; Zuzana Biščáková - klavír; Dátum nahrávania: 4.12.2019

Soji Moroi: Tri fragmenty pre soprán a klavír  

Interpreti: Nao Higano - soprán; Zuzana Biščáková - klavír; Dátum nahrávania: 4.12.2019

Kazuhiko Hattori: Koiuta  pre soprán a klarinet 

Interpreti: Nao Higano - soprán; Martin Adámek - klarinet; Dátum nahrávania: 2.12.2019

Tosio Hosokawa: Edi pre klarinet  

Interpreti: Martin Adámek - klarinet; Dátum nahrávania: 2.12.2019

Lucia Chuťková: Spiritual 

Interpreti: Lucia Chuťková - tympany; Dátum nahrávania: 27.11.2019

György Kurtág: Hommage à R. Sch. Op. 15/d pre klarinet, violu a klavír 

Interpreti: Zuzana Biščáková - klavír; Martin Adámek - klarinet; Jossalyn Jensen - viola; Dátum nahrávania: 13.11.2019

Béla Kovács: Hommage à B. Bartók pre sólový klarinet  

Interpreti: Martin Adámek - klarinet; Dátum nahrávania: 12.11.2019

Boško Milaković: Continuous (Hommage à Morton Feldman) 

Interpreti: Zuzana Biščáková - klavír; Martin Adámek - klarinet; Štěpán Filípek - violončelo; Dátum nahrávania: 12.11.2019

Huw Watkins: Speak Seven Seas pre klarinet, violu a klavír 

Interpreti: Zuzana Biščáková - klavír; Martin Adámek - klarinet; Jossalyn Jensen - viola; Dátum nahrávania: 12.11.2019

Jozef Kolkovič: Will the Hammer Bow to the Wind? 

Interpreti: Zuzana Biščáková - klavír; Martin Adámek - klarinet; Štěpán Filípek - violončelo; Dátum nahrávania: 12.11.2019

Michal Paľko: Shachrit  

Interpreti: Michal Paľko - fujara; Dátum nahrávania: 5.11.2019

Michal Paľko: Shachzor  

Interpreti: Michal Paľko - cimbal, perkusie; Dátum nahrávania: 4.11.2019 

Malcolm Arnold: Sonatina pre klarinet a klavír  

Interpreti: Martin Adámek - klarinet, Zuzana Biščáková - klavír; Dátum nahrávania: 31.10.2019

Jana Kmiťová: ich muss weggehen  

Interpreti: Martin Adámek - klarinet, Zuzana Biščáková - klavír, Juraj Tomka - husle, Andrej Gál - violončelo; Dátum nahrávania: 30.10.2019 

Leonard Bernstein: Sonáta pre klarinet a klavír  

Interpreti: Martin Adámek - klarinet, Zuzana Biščáková - klavír; Dátum nahrávania: 30.10.2019

Chris Byman: The Field  

Interpreti: Martin Adámek - klarinet, Zuzana Biščáková - klavír, Juraj Tomka - husle, Andrej Gál - violončelo; Dátum nahrávania: 28.10.2019

Pavol Šimai: En udda lek  

Interpreti: Martin Adámek - klarinet, Zuzana Biščáková - klavír, Juraj Tomka - husle, Andrej Gál - violončelo; Dátum nahrávania: 28.10.2019

Roman Berger: Requiem da camera  

Interpreti: Quasars Ensemble, Peter Mosorjak - husle, Ján Bogdan - violončelo, Ivan Buffa - klavír; Dátum nahrávania: 5.9.2019

Roman Berger: Ex abrupto  

Interpreti: Quasars Ensemble, Andrea Mosorjaková - flauta, Diana Buffa - klavír; Dátum nahrávania: 4.9.2019

Alfred Schnittke: Kvintet pre dvoje huslí, violu, violončelo a klavír                  

Interpreti: Mucha Quartet a Zuzana Biščáková - klavír; Dátum nahrávania: 29.3.2019

Peter Duchnický: Sand Circles  

Interpreti: Peter Duchnický - klavír; Dátum nahrávania: 25.3.2019

Peter Duchnický:  ...whisper to my heart again...  

Interpreti: Peter Duchnický - klavír; Dátum nahrávania: 25.3.2019

Peter Duchnický: Prélude polyphonique  

Interpreti: Peter Duchnický - klavír; Dátum nahrávania: 25.3.2019

Peter Duchnický: Prologo pre sólovú flautu  

Interpreti: Peter Duchnický - flauta; Dátum nahrávania: 7.2.2019

Peter Duchnický: Vox lumenis pre sólovú flautu  

Interpreti: Peter Duchnický - flauta; Dátum nahrávania: 7.2.2019

Peter Duchnický: Hudba k vernisáži pre flautu a gitaru  

Interpreti: Peter Duchnický - flauta; Ondrej Veselý - gitara; Dátum nahrávania: 7.2.2019

Peter Duchnický: Impresia I. pre klavír  

Interpreti: Peter Duchnický - klavír; Dátum nahrávania: 1.2.2019

Peter Duchnický: Impresia II. pre klavír  

Interpreti: Peter Duchnický - klavír; Dátum nahrávania: 1.2.2019

Peter Duchnický: Sonáta in Es pre klavír  

Interpreti: Peter Duchnický - klavír; Dátum nahrávania: 1.2.2019


V rokoch 2014 – 2019 v pozícii tímlídra redakcie Odboru hudby a špecializovaných programov

Dezider Kardoš: Sláčikové kvarteto č. 1  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 31.1.2019

Ľuboš Bernáth: Sláčikové kvarteto č. 2 "Štruktúry a impulzy"  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 30.1.2019

Frico Kafenda: Sláčikové kvarteto G dur  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 24.1.2019

Lukáš Borzík: O Milosrdenstve  

Interpreti: Mucha Quartet; Dátum nahrávania: 22.1.2019

Iris Szeghy: Koncert pre violončelo a orchester  

Interpreti: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrej Gál – violončelo, Marián Lejava - dirigent; Dátum nahrávania: január 2018

John Tavener: The Hidden Treasure  

Interpreti: Mucha quartet; Dátum nahrávania: 9.6.2017

Mirko Krajči: Bolesti a nádeje (Dolori e speranze)  

Interpreti: Mucha quartet; Dátum nahrávania: 8.6.2017

Peter Duchnický: Sedem posledných viet   

Interpreti: Mucha quartet; Dátum nahrávania: 8.6.2017

Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 6 "Zariekania" pre sláčikové kvarteto a alt  

Interpreti: Mucha quartet a Lucia Duchoňová - alt; Dátum nahrávania: 7.6.2017

Tommaso Manera: Quintetto per piano e archi   

Interpreti: Mucha Quartet a Zuzana Biščáková - klavír; Dátum nahrávania: 19.4.2016 

Vladimír Godár: Déploration sur la mort de Witold Lutosławski  

Interpreti: Mucha Quartet a Zuzana Biščáková - klavír; Dátum nahrávania: 19.4.2016

Juraj Beneš: For Instance Black Pony                  

Interpreti: Ronald Šebesta - basetový roh; Dátum nahrávania: 24.11.2014

Ilja Zeljenka: Trio pre husle, violončelo a klavír  

Interpreti: Ensemble Ricercata; Dátum nahrávania: 18.11.2014

Juraj Beneš: Musiqe pour grock pre husle, violu a violončelo

Interpreti: Ensemble Ricercata; Dátum nahrávania: 18.11.2014

Juraj Pospíšil: Concertino pre čembalo a dychové kvinteto

Interpreti: Ensemble Ricercata; Dátum nahrávania: 28.10.2014

Leoš Janáček: Concertino pre lesný roh a klavír  

Interpreti: Ensemble Ricercata; Dátum nahrávania: 28.10.2014

Leoš Janáček: Loučení  

Interpreti: Ensemble Ricercata; Dátum nahrávania: 28.10.2014

Leoš Janáček: Lístek odvanutý  

Interpreti: Ensemble Ricercata; Dátum nahrávania: 28.10.2014

Juraj Pospíšil: Suita pre cimbal sólo  

Interpreti: Enikö Ginzéry - cimbal; Dátum nahrávania: 27.10.2014

Peter Kolman: Tri skladby pre organ  

Interpreti: Mária Plšeková - organ; Dátum nahrávania: 19.6.2014

Tomáš Boroš: Slová pre soprán a bicie nástroje  

Interpreti: Eva Šušková - soprán, bicie; Dátum nahrávania: 19.6.2014


V roku 2013 v pozícii tímlídra a člena dramaturgickej rady Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu zastupujúceho hudobnú redakciu 

Ilja Zeljenka: Karikatúra pre symfonický orchester  

Interpreti: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik - dirigent; Dátum nahrávania: 13.6.2014

Daniel Matej: Fragile pre klavír  

Interpreti: Ivan Šiller- klavír; Dátum nahrávania: 5.6.2014

Daniel Matej: When I´m fifty for piano (Lullaby) 

Interpreti: Ivan Šiller- klavír, Branislav Dugovič - klarinet, Daniel Matej - fľaše s vodou; Dátum nahrávania: 5.6.2014

Daniel Matej: I tried them and they were all rotten  

Interpreti: Ivan Šiller- klavír; Dátum nahrávania: 5.6.2014

Ilja Zeljenka: Sarkazmy pre orchester  

Interpreti: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik - dirigent; Dátum nahrávania: apríl 2014 

Šimon Jurovský: Mahabharatam  

Interpreti: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik - dirigent; Dátum nahrávania: marec 2014 

Juraj Farkaš: Symfonietta poetica  

Interpreti: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik - dirigent; Dátum nahrávania: 2013 - 2014 

Marián Lejava: Tri skice  

Interpreti: Ludmila Hodulíková - akordeón; Dátum nahrávania: 3.12.2013

Ivan Hrušovský: Hudba venovaná Vincentovi Hložníkovi  

Interpreti: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči - dirigent; Dátum nahrávania: august 2013

Jozef Sixta: Symfónia č.2  

Interpreti: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči - dirigent; Dátum nahrávania: máj 2013 

Iris Szeghy: Canticum  

Interpreti: Ludmila Hodulíková - akordeón; Dátum nahrávania: 12.3.2013

Peter Kolman: Smútočná hudba  

Interpreti: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči - dirigent; Dátum nahrávania: február 2013

Lukáš Borzík: Waiting for Górecki   

Interpreti: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mirko Krajči - dirigent; Dátum nahrávania: február 2013 

Jozef Malovec: Symfónia č. 1  

Interpreti: Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik - dirigent; Dátum nahrávania: január 2013